Популярні рецепти сучасної Української кухні


Сірчистий ангідрид — шкідлива для здоров'я людини речовина. Тому після суль- фітації картоплю промивають холодною водою від залишків сірчистого ангідриду (допустима норма його 0,04 %) під душовими пристроями потокової лінії, а потім подають на ваговий дозатор, відрегульований на 20 кг. При досягненні цієї маси стрічка транспортера автоматично зупиняється і картопля висипається в поліети- леновий мішок.

До складу білків капусти входить сірка, яка зумовлює запах сірководню при тепловій обробці і квашенні капусти.

82 • В и з н а ч а й т е якість риби перед її обробкою

Кількість відходів при розбиранні риби на чисте філе становить 50-68 %
2011-2017.
by