Популярні рецепти сучасної Української кухні


Тару, що надійшла, оприбутковує матеріально відповідальна особа.

17 Залежно від організації технологічного процесу підприємства масового харчу- вання поділяють на ті, в яких технологічний процес здійснюється повністю, на заготівельні, доготівельні і на ті, що тільки реалізують готову продукцію.

В цьому цеху передбачають окремі ділянки для обробки м'яса, птиці і риби (рис. 40)

Осетрову рибу розморожують тільки на повітрі. її кладуть на столи або стелажі черевцем догори, щоб не витікав сік, який утворюється при розморожуванні. За- лежно від розмірів рибу витримують 6-Ю год
2011-2017.
by