Популярні рецепти сучасної Української кухні


Вона сприятливо впливає на життєдіяльність молочно-кислих бактерій у кишеч- нику, стримує розвиток гнильних бактерій.

Процес перетворення сировини на готову продукцію називається технологіч- ним. Він складається з послідовних стадій: приймання і зберігання сировини; обробка сировини і виробництво напівфабрикатів; виробництво готової продукції; реалізація готової продукції.

У черевній порожнині розміщені внутрішні органи (печінка, ікра чи молочко, кишечник та ін.)

Яловичина II категорії від дорослої худоби має не дуже добре розвинені м'язи
2011-2017.
by