Популярні рецепти сучасної Української кухні


До складу білків капусти входить сірка, яка зумовлює запах сірководню при тепловій обробці і квашенні капусти.

В українській кухні знайшли відображення не лише історичний розвиток на- роду, а й природно-географічні умови того чи іншого регіону, його культурно- побутові традиції, а також зумовлені ними напрями господарської діяльності.

Специфічний різкий запах морської риби зумовлений присутністю в ній азо- тистих речовин — амінів

94 Рис. 55. Наповнення шкіри начинкою
2011-2017.
by